Návrh zákona o zdravotnických prostředcích

Předložení návrhu 30.08.2019
Poslední změna 01.03.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

Cíle návrhu

Zákon zakotvuje především zvýšení bezpečnosti výrobků – zdravotnických prostředků tak, aby poskytovatelé zdravotních služeb a pacienti, případně další uživatelé, v rámci vnitřního trhu EU mohli mít důvěru, že zdravotnické prostředky, které používají, jsou zdravotně nezávadné a jejich použití je bezpečné. Nový zákon o zdravotnických prostředcích tak stanovuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti zdravotnických prostředků, doplňuje pravidla stanovená nařízením o zdravotnických prostředcích, ustavuje Národní informační systém zdravotnických prostředků, upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků, stanovuje skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízením o zdravotnických prostředcích a povinností stanovených novým zákonem o zdravotnických prostředcích. 

Historie procesu

Vláda

30.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
27.09.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky, ria
06.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

08.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.11.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.01.2021Postoupeno Senátu 
28.01.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

09.02.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní zněnítext

Prezident

12.02.2021Postoupeno prezidentu republiky 
16.02.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

01.03.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 89/2021 Sb. v částce č. 36