Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům a o sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících

Předložení návrhu 29.08.2019
Poslední změna 27.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Nařízení především upravuje oblast sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a kontaminujících látek. Vzhledem k úpravě evropských nařízení se jedná pouze o dočasnou úpravu s účinností do 14. prosince 2022.

Historie procesu

Vláda

29.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
19.09.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
25.11.2019Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

27.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 22/2020 Sb.