Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Předložení návrhu 02.09.2019
Poslední změna 30.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

Cíle návrhu

Nařízení transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/958/EU o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy a nastavuje mechanismus předávání údajů o regulovaných povoláních.

Historie procesu

Vláda

02.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
23.09.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
22.06.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

30.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 306/2020 Sb. v částce č. 120