Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Předložení návrhu 07.08.2019
Poslední změna 20.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

Cíle návrhu

Ve vyhlášce bylo zakotveno přechodné období, které mělo dát provozovatelům čistíren odpadních vod dostatečně dlouhé období pro vybudování těchto zařízení a zajištění ověření jejich účinnosti. V současnosti se ukazuje, že řada provozovatelů čistíren odpadních vod neuskutečnila odpovídající kroky k dostatečné přípravě na plnění nových limitů od 1. 1. 2020 a je zřejmé, že se musí navržené přechodné období upravit. 

Historie procesu

Vláda

07.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
28.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
14.11.2019Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

20.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 305/2019 Sb.