Návrh zákona, kterým se mění zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Předložení návrhu 04.07.2019
Poslední změna 29.01.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Novela reaguje na nařízení týkající se EUROJUSTu, ve kterém dochází od prosince roku 2019 ke komplexním změnám. Vzhledem k tomu, že jsou tyto provedeny nařízením, které je pro Českou republiku přímo aplikovatelné, je třeba z českého právního řádu vypustit duplicitní úpravu. Novela dále po 5 letech od vstupu v platnost upravuje na základě zkušeností z praxe současnou podobu zákona a nově stanovuje příslušnost soudů v přípravném řízení a zjednodušuje předávání a vydávání osob.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
02.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
09.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

19.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím