Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Předložení návrhu 08.07.2019
Poslední změna 29.10.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

Cíle návrhu

Vyhláška byla předložena s cílem zařazení nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (materiály, léky, přístroji) neodpovídaly skutečnosti a vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími metodami či technologiemi. Vyhláškou zároveň dochází ke změnám ve vykazování, aktualizaci terminologie vzhledem k postupu medicíny a zohlednění míry inflace.

Historie procesu

Vláda

08.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.10.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

29.10.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 269/2019 Sb.