Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Předložení návrhu 26.06.2019
Poslední změna 27.01.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

Zákon ukládá exportní pojišťovně a exportní bance povinnost vést finanční prostředky poskytované jim ze státního rozpočtu na svých bankovních účtech podřízených státní pokladně vedených u České národní banky. Zákon dále zřizuje Výbor pro státní podporu exportního pojišťování a financování. Jedná se o meziresortní orgán zaměřený na nastavení nejobecnějších strategických směrů systému exportního financování a pojišťování včetně rámcových sektorových a teritoriálních doporučení pro obchodní strategie exportní pojišťovny a exportní banky. Dále také dochází k rozšíření možnosti nabývat podíly v právnických osobách v souladu s praxí vymáhání pohledávek nebo předcházení škod.

Historie procesu

Vláda

26.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
25.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
03.02.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

18.02.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
27.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím