Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Předložení návrhu 21.06.2019
Poslední změna 22.07.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Nově je délka výkonu funkce vedoucího státního zástupce omezena s tím, že vyjma funkce nejvyššího státního zástupce novela připouští výkon této funkce nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Tato změna - pevně dané funkční období - doplňuje změny týkající se odvolávání vedoucích státních zástupců
a jejich náměstků z vedoucích funkcí. Nově jsou v zákoně jasně stanoveny a sjednoceny důvody pro odvolání vedoucích státních zástupců (a jejich náměstků) z jejich funkce, a to tak, že odvolání z vedoucí funkce je možné výhradně v důsledku rozhodnutí nezávislého kárného soudu v kárném řízení. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízení 
11.07.2019Ukončení sběru připomínek 
22.07.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko