Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Předložení návrhu 21.06.2019
Poslední změna 11.11.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Faktická situace v České republice z řady příčin nasvědčuje podstatným změnám v životním prostředí, jež nastaly v mezidobí po přijetí čl. 7 Ústavy, tj. v posledních 26 letech. Ústavodárce v době přijetí Ústavy nemohl předvídat, že dojde k dramatickému úbytku podzemních a povrchových vod a masivnímu úbytku úrodné půdy a snížení její kvality. Nebylo třeba proto zavádět zvláštní výčet přírodních zdrojů, jimž je třeba věnovat explicitní pozornost. Tato potřeba se objevuje nyní a novela na ni reaguje, neboť úprava v rovině zákona neodpovídá hrozbám, které pro stát změny životního prostředí představují.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízení 
11.07.2019Ukončení sběru připomínek 
22.07.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

18.06.20201. čtení přerušeno nebo odročeno 
11.11.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím