Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Předložení návrhu 23.05.2019
Poslední změna 24.06.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Zákoj upravuje postup při nakládání s trvale nepotřebným majetkem tak, že naložit s tímto majetkem ve prospěch právnických nebo fyzických osob bude možné teprve poté, neprojeví-li o něj zájem obec, v jejímž katastrálním území se nachází.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

23.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

03.06.2019V připomínkovém řízení 
11.06.2019Ukončení sběru připomínek 
24.06.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko