Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 10.05.2019
Poslední změna 15.06.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Cílem novely je odstranit dílčí nedostatky vyplývající zejména z nejasného vymezení pojmu úřední razítko, z absence úpravy užívání úředních pečetidel a nepřesností v úpravě užívání státní pečeti. Dalším cílem je i omezení povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku v období hlavních (letních) prázdnin, která je z jejich strany obtížně splnitelná.

Historie procesu

Vláda

10.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
06.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

15.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
27.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
15.06.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy