Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Předložení návrhu 30.04.2019
Poslední změna 27.06.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Dle zákona o státní službě je státní zaměstnanec povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, která se skládá z části obecné a zvláštní. Zákon o státní službě umožňuje, aby obecná i zvláštní část zkoušky byly nahrazeny zkouškami jinými, obdobnými. Zkoušky, které je možno takto započíst, stanovují další prováděcí předpisy. Navrhované nařízení vlády má za cíl reagovat na schválené nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, které zredukovalo celkový počet oborů státní služby ze 79 na 63. V důsledku této zásadní změny oborů státní služby je zapotřebí znovu upravit, pro které obory státní služby existuje zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, zkouška podle jiného zákona anebo odborná kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, která je s ohledem na svůj obsah rovnocenná zvláštní části úřednické zkoušky.

Historie procesu

Vláda

30.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
17.06.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

27.06.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 157/2019 Sb.