Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 16.04.2019
Poslední změna 30.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

Cíle návrhu

Novela dále provádí změny vyplývající z aplikační praxe.

Historie procesu

Vláda

16.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
13.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
21.08.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

30.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 216/2019 Sb.