Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Předložení návrhu 16.04.2019
Poslední změna 09.06.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Novela zavádí pozici juniorních a seniorních asistentů, kteří se budou lišit nejen náplní práce, ale také svým působením na soudu před, resp. po justiční zkoušce. Dále se zavádí výběrové řízení na pozici justičního kandidáta, které by mělo zajistit posun v celém procesu směrem ke jmenování soudcem nejen pro asistenty s odbornou justiční zkouškou, ale také pro uchazeče mimo justici s rovnocennou odbornou zkouškou. V případě, že uchazeč úspěšně projde výběrovým řízením, je navrhována jeho účast jako justičního kandidáta v přípravné službě, v rámci které by si měl osvojit nezbytné dovednosti pro následný výkon funkce soudce. Po absolvování přípravné služby by měl justiční kandidát projít hodnocením a následně absolvovat výběrové řízení na funkci konkrétního soudce. 

Historie procesu

Vláda

16.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
20.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria, připomínky
08.10.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria

Poslanecká sněmovna

10.03.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.12.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
22.01.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.02.2021Postoupeno Senátu 
17.03.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

25.05.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní zněnítext

Prezident

26.05.2021Postoupeno prezidentu republiky 
01.06.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.06.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 218/2021 Sb. v částce č. 92