Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a další související zákony

Předložení návrhu 16.04.2019
Poslední změna 10.12.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Zákon zavádí instanční přezkum rozhodnutí kárného senátu nalézacího soudu (soudu prvního stupně). Dále zákon upravuje, že návrhy na zahájení kárného řízení budou podávat navrhovatelé s nejlepšími podmínkami pro posouzení skutku, ve kterém je spatřováno kárné provinění, a pro posouzení osoby kárně obviněného s tím, že dalším navrhovatelům nemá být bráněno v tom, aby konali samostatně. Zákon také upravuje složení kárných senátů.

Historie procesu

Vláda

16.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
16.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

19.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
10.12.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím