Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád

Předložení návrhu 05.04.2019
Poslední změna 05.06.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám. Navrhuje se zavést zákonný přechod dluhu u peněžních závazků, vzniklých v důsledku právního jednání nezletilých do patnácti let věku na jejich zákonné zástupce, resp. je-li nezletilý svěřen do péče jiné osoby, na tyto osoby. Navrhované změny v oblasti procesního práva se vztahují obecně na všechny nezletilé. První navrhované opatření má vést k tomu, aby nezletilí měli vždy zajištěnou kvalifikovanou právní pomoc. Druhé opatření normuje zákonné projednání věci soudem pro nezletilé resp. jejich zákonné zástupce.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

05.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízení 
22.04.2019Ukončení sběru připomínek 
06.05.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

05.06.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím