Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

Předložení návrhu 10.04.2019
Poslední změna 08.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

Cíle návrhu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh novely nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, kterým se stanoví pro základní školy, speciální školy a střední školy oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a dvouletá maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu. Počet financovaných hodin se odvíjí od počtu a druhu zdravotního znevýhodnění žáků vzdělávajících se v dané třídě v závislosti na týdenním počtu hodin příslušného rámcového vzdělávacího programu. Dále MŠMT předkládá návrh novelu nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve kterém upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Zároveň návrh upravuje pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy v souladu s parametry reformy financování regionálního školství

Historie procesu

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
06.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
30.07.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

08.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 195/2019 Sb.