Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Předložení návrhu 28.03.2019
Poslední změna 04.02.2020
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 3. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela stanoví, že osoba, která zdravotnický prostředek poskytovateli dodala, má povinnost školení pracovníků poskytovatele zdravotních služeb jednorázově zajistit. Je přitom nerozhodné, zda školení fakticky provede výrobce, osoba výrobcem pověřená, zplnomocněný zástupce či jím pověřená osoba. Dále je upraveno, aby toto školení bylo pro poskytovatele zdravotních služeb v zásadě bezplatné. Osoba, která zdravotnický prostředek dodala, může za zprostředkování školení požadovat pouze náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

28.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

01.04.2019V připomínkovém řízení 
05.04.2019Ukončení sběru připomínek 
15.04.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

30.05.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.02.2020Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení