Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Předložení návrhu 27.02.2019
Poslední změna 25.03.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Zákon nahrazuje slova „může požadovat“ za slova „je povinen požadovat“. Bude tedy nově povinností příslušných orgánů postupovat tak, že regresní úhradu v případě splnění zákonných podmínek pro její vymáhání skutečně vymáhat. Zákon nemění nic na stávajícím vymezení podmínek tohoto vymáhání (otázka zavinění, výše limitů této
odpovědnosti apod.).

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

27.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

04.03.2019V připomínkovém řízení 
13.03.2019Ukončení sběru připomínek 
25.03.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko