Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předložení návrhu 21.02.2019
Poslední změna 16.04.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Novela je především technického charakteru. Její potřeba byla vyvolána zejména návazností souvisejících připravovaných legislativních změn, kterými se mění některé zákony v oblasti daní, které mimo jiné obsahují změnu právní úpravy zahřívaných tabákových výrobků, a dále potřebou drobných formálních úprav ve spojitosti s plánovaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

21.02.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.03.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
10.04.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

16.04.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 106/2019 Sb.