Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

Předložení návrhu 19.02.2019
Poslední změna 21.01.2020
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 3. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Navrhovaná úprava si klade za cíl napravit současnou situaci ohledně nemožnosti státu uplatňovat nároky na náhradu škody, které na jeho majetku vznikají. Současná situace má být řešena zavedením fikce, že pro účely uplatňování odpovědnosti za škodu se na organizační složky státu hledí jako na samostatné právnické osoby. Toto ustanovení zajistí, že se na organizační složku státu bude pro tyto účely hledět jako na samostatnou právnickou osobu a že její majetek tvoří samostatný celek nepropojený se zbytkem státního rozpočtu. V důsledku toho bude možné vymáhat náhradu škody po pracovnících organizační složky a rovněž po externích subjektech, které si organizační složka najala. Dále se navrhuje, aby organizační složka státu pořídila zápis o tom, jak posoudila způsob uplatnění nároku na regresní úhradu. Návrh jde touto cestou proto, aby bylo zřejmé, jakým způsobem organizační složka státu při vymáhání nároku na regresní úhradu postupovala. Přičemž tento zápis může být předmětem následné žádosti o informace, čímž bude mít veřejnost přístup k tomu, zda a jak k uplatnění regresního nároku dochází.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

19.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

22.02.2019V připomínkovém řízení 
05.03.2019Ukončení sběru připomínek 
18.03.2019Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

21.01.2020Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení