Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Předložení návrhu 07.02.2019
Poslední změna 06.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Ve vyhlášce se ustanovení, která obsahují vymezení výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“, ruší. V příloze č. 4 se tabulka, která obsahuje členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, nahrazuje novým zněním, ze kterého jsou odstraněny výrazy „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“.

Historie procesu

Vláda

07.02.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
28.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
25.10.2019Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

06.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 274/2019 Sb.