Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon lesích

Předložení návrhu 24.01.2019
Poslední změna 02.04.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela přináší možnost odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování. Novela specifikuje ustanovení, od kterých je možno se odchýlit tak, aby byla zachována právní jistota adresátů lesního zákona a zavedená kompetence nebyla bezbřehá. Využití zákonného zmocnění je výslovně vázáno výlučně na mimořádné situace mající charakter kalamit regionálního nebo celostátního významu. S ohledem na to, že se jedná o mimořádný nástroj Ministerstva zemědělství jakožto ústředního orgánu státní správy lesů, bude využíván jen za mimořádných okolností, kdy dojde k mimořádné situaci na území dvou a více krajů.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

30.01.2019V připomínkovém řízení 
11.02.2019Ukončení sběru připomínek 
18.02.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

06.03.2019Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

14.03.2019Postoupeno Senátu 
20.03.2019Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

22.03.2019Postoupeno prezidentu republiky 
27.03.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

02.04.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 90/2019 Sb.