Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Předložení návrhu 25.01.2019
Poslední změna 27.02.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je snížení byrokratické zátěže žadatelů stanovením povinnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů vyžádat si závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud je nepřiložil žadatel, a současně zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne podání žádosti o jeho vydání. Dále návrh ruší institut závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

30.01.2019V připomínkovém řízení 
11.02.2019Ukončení sběru připomínek 
27.02.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko