Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Předložení návrhu 18.12.2018
Poslední změna 11.01.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC

Cíle návrhu

Novela představuje žádoucí a potřebné zpřesnění dosavadní právní úpravy, tj. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 104/2000 Sb., představující explicitní potvrzení stávajícího
stavu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

18.12.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

21.12.2018V připomínkovém řízení 
04.01.2019Ukončení sběru připomínek 
11.01.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko