Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zemědělství, a zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Předložení návrhu 11.12.2018
Poslední změna 22.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela má za cíl zjednodušit administraci zpracovávání dotací v zemědělství převedením veškeré dotační agendy na jediný subjekt a to Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu. Současný způsob administrace zemědělských národních dotačních programů je funkční, avšak administrace je rozdělena mezi Ministerstvo zemědělství a Fond, což má za následek nižší efektivitu této administrace spojenou se zvýšenou administrativní zátěží jak na straně ministerstva a Fondu, tak na straně žadatelů o dotace.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

11.12.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

13.12.2018V připomínkovém řízení 
20.12.2018Ukončení sběru připomínek 
07.01.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

26.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.06.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

01.07.2019Postoupeno Senátu 
25.07.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.08.2019Postoupeno prezidentu republiky 
12.08.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

22.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 208/2019 Sb.