Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Předložení návrhu 22.11.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

Cíle návrhu

Stát podle tohoto zákona odškodňuje újmu na zdraví, která vznikla v důsledku pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Přičemž se nahrazuje jen újma způsobená očkováním, které provedl poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách. Podmínkou odškodnění je žádost podaná Ministerstvu zdravotnictví do tří let ode dne, kdy se žadatel dozvěděl o okolnostech rozhodných pro uplatnění náhrady újmy, anebo kdy se o nich dozvědět měl a mohl, doplněná o podklady, ze kterých nárok vyplývá. Pokud ministerstvo do šesti měsíců žadatele neodškodní, má poškozený právo obrátit se do čtyř let od podání žádosti na soud, stejně jako v případě, kdy je mu náhrady újmy vyplacena v částce nižší, než požadoval.

Historie procesu

Vláda

22.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
20.12.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
25.03.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, ria

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
29.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 116/2020 Sb.