Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Předložení návrhu 14.11.2018
Poslední změna 15.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela navrhuje stanovit výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

20.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
17.12.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

26.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.11.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
22.01.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2020Postoupeno Senátu 
18.03.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

03.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 162/2020 Sb.