Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

Předložení návrhu 19.10.2018
Poslední změna 20.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

Zákoník práce obsahuje úpravu povinnosti zaměstnavatele nahradit náhrady škody a ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů na výživu pozůstalých při úmrtí zaměstnance. Výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých vychází z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí s tím, že pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného průměrného výdělku, pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku.

Historie procesu

Vláda

19.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
09.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
03.12.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

20.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 321/2018 Sb.