Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předložení návrhu 23.10.2018
Poslední změna 27.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

Cíle návrhu

Záměr na nové vyhlášení území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras je předkládán z důvodu potřeby nahrazení současně platného výnosu z roku 1956, kterým byla CHKO Moravský kras zřízena. Novým vyhlášením CHKO budou odstraněny nedostatky vyplývající z platného výnosu, a to zpřesnění vymezení hranice území CHKO do podrobnosti katastrální mapy, nastavení potřebných bližších ochranných podmínek pro činnosti, které by mohly negativně ohrozit předměty ochrany CHKO, zajištění ochrany jádrových oblastí Evropsky významné lokality Moravský kras a také zajištění efektivní ochrany krasového území, které je součástí vymezené Evropsky významné lokality Moravský kras, které je s CHKO nedílně funkčně propojeno.

Historie procesu

Vláda

23.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
13.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
18.03.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

27.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 83/2019 Sb.