Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu

Předložení návrhu 14.09.2018
Poslední změna 17.10.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Navrhovatel tvrdí, že novelou zákona č. 225/2016 došlo k velké byrokratické zátěži orgánů územního plánování. Předkladatel soudí, že předchozí změna byla nesystémová a nedomyšlená jak s ohledem na funkčnost stavebního řízení samotného, tak na nutné personální změny v úřednickém aparátu. Dle návrhu předkladatele došlo k prodloužení a prodražení obou. Z toho důvodu navrhuje zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování. Dále je cílem návrhu založení příslušnosti obecního stavebního úřadu posuzovat, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a založení příslušnosti obecného stavebního úřadu vydávat závazné stanovisko o přípustnosti záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování jedná-li se o záměr v řízení vedeném speciálním nebo jiným stavebním úřadem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.09.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.09.2018V připomínkovém řízení 
27.09.2018Ukončení sběru připomínek 
17.10.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko