Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním pozemkovém úřadu

Předložení návrhu 13.09.2018
Poslední změna 05.09.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

V zákoně o státním pozemkovém úřadě dochází k úpravě řízení o převedení pozemků z rezervy určené pro činnost Státního pozemkové úřadu („SPÚ“) do rezervy pro rozvojové programy stanovit způsob ocenění nabývaných pozemků za účelem doplňování rezervy státních pozemků k udržení potřebné výměry nákupem a směnou, zániku členství SPÚ v honebních společenstvech, rozšíření možností uplatnění restitučních nároků při vypořádání majetku, zpřesnění podmínek převodů pozemků v případech nárokových žádostí o převod pozemků, implementování nových nárokových převodů stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku, úpravě možnosti úhrady kupní ceny dle zákona o SPÚ.

Historie procesu

Vláda

13.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
12.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
21.01.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

01.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
13.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.07.2019Postoupeno Senátu 
14.08.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

20.08.2019Postoupeno prezidentu republiky 
27.08.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.09.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 229/2019 Sb.