Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Předložení návrhu 13.09.2018
Poslední změna 20.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Národní bezpečnostní úřad

Cíle návrhu

Snahou předkladatele je sjednotit terminologii jak v rámci předpisů, které se zabývají seznamy utajovaných informací, tak v rámci právního řádu České republiky. Dále je kýženým cílem odstranit obecnost a nekonkrétnost znění některých položek seznamu utajovaných informací takovým způsobem, aby se úvaha původce utajované informace omezila pouze na posouzení, zda může zneužití nebo vyzrazení utajované informace způsobit újmu nebo nevýhodnost zájmům České republiky.

Historie procesu

Vláda

13.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
17.12.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

20.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 322/2018 Sb.