Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Předložení návrhu 27.08.2018
Poslední změna 07.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Vyhláška dosud stanovila paušální částku nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů ve výši 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly. Novelou se navrhuje stanovit výše paušálních částek nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu odlišně pro jednotlivé kontrolované komodity s ohledem na náročnost prováděných kontrol konkrétních komodit. Částka se bude lišit podle druhu kontrolovaných zvířat nebo živočišných produktů a konkrétní výši paušální částky pro jednotlivé komodity určí sazebník. Současně se však navrhuje zachovat dosavadní princip a paušální částku i nadále stanovit na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

Historie procesu

Vláda

27.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
17.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
03.12.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 277/2018 Sb.