Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů...

Předložení návrhu 13.08.2018
Poslední změna 20.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje základní požadavky pro strategické hlukové mapování, tj. přípravu a tvorbu strategických hlukových map a akčních plánů. Strategické hlukové mapy se pořizují v 5 letých cyklech (kolech) pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku. Výstupy strategických hlukových map i akčních plánů jsou prezentovány jak veřejnosti, tak i Evropské komisi.

Historie procesu

Vláda

13.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
03.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
17.12.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

20.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 315/2018 Sb.