Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Předložení návrhu 11.07.2018
Poslední změna 31.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

V souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům je Ministerstvo financí povinno vydat k 1. září vyhlášku, která stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Aktualizované procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní jsou propočteny na základě počtu obyvatel, výměry katastrálních území obce a počtu dětí a žáků. Procentní podíly každé obce na určené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vychází z počtu zaměstnanců, kteří měli místo výkonu práce v dané obci k 1. prosinci roku 2017.

Historie procesu

Vláda

11.07.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
01.08.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
23.08.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

31.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 192/2018 Sb.