Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Předložení návrhu 28.05.2018
Poslední změna 18.06.2018
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 1. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela zákona sleduje tři cíle. Prvním je zajištění odměňování pedagogických pracovníků za výkon práce třídního učitele a za výkony skupiny dalších činností, V současné době jsou tyto činnosti odměňovány regionálně i v různých školách dané oblasti odlišným způsobem. Druhým cílem novely je zavést ustanovení činnosti uvádějícího učitele a formulaci adaptačního období.Třetím cílem je změnou školského zákona ukotvit povinnost státu formulovat a v důsledku tedy i povinnost státu a zřizovatelů zajistit v mateřských školách odpovídající podmínky pro umístění dětí mladších tří let. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

28.05.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.05.2018V připomínkovém řízení 
13.06.2018Ukončení sběru připomínek 

Poslanecká sněmovna

18.06.2018Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením