Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 22.05.2018
Poslední změna 07.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin, skalních ekosystémů skal a drolin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského, starčku skalního a tisu červeného, včetně jejich populací, a severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

Historie procesu

Vláda

22.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
12.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
30.11.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 271/2018 Sb.