Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a některé další zákony

Předložení návrhu 20.04.2018
Poslední změna 16.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Novela navazuje na úpravu velké novely školského zákona z roku 2016, která zavedla nový systém akreditací. Konkrétně má za cíl usnadnit přechod mezi novým a starým systémem akreditací studijních oborů. Původní záměr stihnout akreditovat nové obory do konce roku 2019 se ukázal jako nereálný. Tato novela má za cíl prodloužit lhůtu k udělení nových akreditací do 31. 12. 2024. Zároveň se navrhuje omezit možnost přijímání studentů ke studiu studijních programů akreditovaných přede dnem nabytí účinnosti původní novely prodlužující platnost akreditací do roku 2019, a to tím způsobem, že v případě těchto studijních programů mohou být uchazeči o studium přijímání nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě studijních delších než 3 roky na dobu určenou příslušným dřívějším rozhodnutím o akreditaci.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

20.04.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

27.04.2018V připomínkovém řízení 
10.05.2018Ukončení sběru připomínek 
23.05.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

26.06.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

02.07.2018Postoupeno Senátu 
19.07.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

20.07.2018Postoupeno prezidentu republiky 
01.08.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 168/2018 Sb.