Návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodaření energií

Předložení návrhu 21.03.2018
Poslední změna 10.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

V důsledku zrušení směrnice o energetickém štítkování a vydáním nařízení ke štítkování dochází k duplicitě úpravy. Novela sjednocuje úpravu problematiky sjednocením úpravy nařízení ke štítkování a zákona o hospodaření s energií, který tuto oblast také řeší. V neposlední řadě si novela zákona bere za cíl upřesnit ustanovení, která se v aplikační praxi ukázala jako neúměrně administrativně a finančně zatěžující, nepřesná nebo nedostatečně řešená. Druhou oblastí, kterou novela upravuje, je udělování oprávnění energetických specialistů. Toto oprávnění se podle současného znění zákona o hospodaření energií uděluje pouze fyzickým osobám. Cílem novely je stanovení stejných podmínek k vykonávání činností energetického specialisty pro fyzické a právnické osoby.

Historie procesu

Vláda

21.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
20.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky, ria
04.02.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

20.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2019Postoupeno Senátu 
11.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

17.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

10.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 3/2020 Sb.