Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Předložení návrhu 24.01.2018
Poslední změna 11.04.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Dosavadní právní stav ne zcela řeší a vymezuje dopady za chování poslance či senátora po jeho zvolení. Fakticky mu nebrání opustit příslušný klub a přejít do jiného, či dokonce přejít do jiné politické strany, za níž ve volbách nekandidoval, aniž by to mělo vliv na jeho mandát získaný ve volbách. Je proto nezbytné, aby byl do právního řádu zahrnout institut „ztráty mandátu“ poslance (senátora), který by umožnil poslance (senátora) mandátu zbavit za jednání výše popsané, které nelze kvalifikovat jinak, než jako porušení zákona, případně poslaneckého slibu. Dále dosavadní právní úprava neumožňuje zánik mandátu poslance nebo senátora v případě, že dojde k jeho pravomocnému odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin spáchaný úmyslně. Novela tuto možnost zániku mandátu poslance (senátora) zavádí.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.02.2018Ukončení sběru připomínek 
21.02.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.04.2018Zamítnuto v 1. čtení