Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Předložení návrhu 17.01.2018
Poslední změna 29.03.2018
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Generální inspekce bezpečnostních sborů

Cíle návrhu

Právní úprava vzoru a popisu průkazu zaměstnance obsažena v nařízení vlády navazuje na vzor a popis služebního průkazu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Historie procesu

Vláda

17.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
24.01.2018Ukončení sběru připomínek 
29.03.2018Projednávání ukončeno