Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další související zákony

Předložení návrhu 12.01.2018
Poslední změna 14.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Novela přesouvá vrcholný orgán pro státní službu z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky, rozšiřuje důvody pro odvolání představených, zakotvuje jmenování vysoce postavených představených jen na dobu určitou, a to na dobu 5 let. Dochází také k rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené, a mění se systém služebního hodnocení tak, že se bude nově provádět podle potřeby.

Historie procesu

Vláda

12.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
19.01.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
14.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

19.04.20181. čtení přerušeno nebo odročeno 
23.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
03.10.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
26.10.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.11.2018Postoupeno Senátu 
19.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

23.01.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

30.01.2019Postoupeno prezidentu republiky 
31.01.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

14.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 35/2019 Sb.