Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Předložení návrhu 29.11.2017
Poslední změna 28.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíle návrhu

Finanční limity a částky jsou přepočítávány každé dva roky, proto byla pro jejich stanovení zvolena forma nařízení vlády. Účelem finančních limitů stanovených v nařízení vlády je umožnit určení tzv. nadlimitní veřejné zakázky.

Historie procesu

Vláda

29.11.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
22.12.2017Projednáno vládou, schválenotext
22.12.2017Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 471/2017 Sb.