Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Předložení návrhu 08.12.2017
Poslední změna 09.02.2018
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

Cíle návrhu

Cílem novelizace je podmínění vstupu vysoce inovativních přípravků do systému cen a úhrad přísnějšími požadavky, zajištění účinnější a účelnější léčby vysoce inovativními léčivými přípravky, racionalizace výdajů prostředků veřejného zdravotního pojištění, zamezení existence několika srovnatelně účinných léčivých přípravků se statusem vysoce inovativního léčivého přípravku.

Historie procesu

Vláda

08.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
03.01.2018Ukončení sběru připomínek 
09.02.2018Projednávání ukončeno