Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Předložení návrhu 27.11.2017
Poslední změna 15.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Přestože je nařízení o veřejných listinách přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně-technických změn. S ohledem na potřebu adaptace této právní úpravy se předkládá nezbytná novelizace zákona o rejstříku trestů. 

Historie procesu

Vláda

27.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
27.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
27.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

27.06.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
30.10.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
30.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.02.2019Postoupeno prezidentu republiky 
08.02.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 42/2019 Sb.