Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Předložení návrhu 16.11.2017
Poslední změna 15.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, kterou došlo k úpravě charakteru pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, příspěvku na zřízení tohoto pracovního místa a změnám názvů jednotlivých příspěvků poskytovaných v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením vznikla potřeba změnit prováděcí vyhlášku.

Historie procesu

Vláda

16.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
24.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
12.12.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

15.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 444/2017 Sb.