Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Předložení návrhu 15.11.2017
Poslední změna 09.04.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Cílem směrnice je zajistit, aby internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly přístupnější na základě společných požadavků na jejich přístupnost. Právní úprava modernizací povinnosti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a následným stanovením technologicky neutrálních požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací fakticky zabraňuje diskriminaci osob se zdravotním postižením a dále posiluje antidiskriminační princip tím, že nahrazuje technologicky zastaralá pravidla, která mohla být diskriminační vůči určitým dodavatelům technologií, pravidly novými.

Historie procesu

Vláda

15.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
14.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
18.04.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

07.05.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.12.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.02.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

25.02.2019Postoupeno Senátu 
20.03.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

27.03.2019Postoupeno prezidentu republiky 
28.03.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.04.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 99/2019 Sb.