Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Předložení návrhu 10.08.2017
Poslední změna 12.04.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

Cíle návrhu

V důsledku této úpravy budou vytvořeny podmínky pro to, aby si žáci v nejvyšší možné míře osvojili principy a pravidla nakládání s těmito chemickými látkami a směsmi a s prachy.

Historie procesu

Vláda

10.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
31.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, ria, připomínky
04.04.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

12.04.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 61/2018 Sb.