Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení

Předložení návrhu 02.08.2017
Poslední změna 13.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí

Cíle návrhu

S ohledem na stanovený termín voleb do Poslanecké sněmovny (20. - 21. října 2017) byly prověřeny seznamy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v přílohách k vyhlášce a bylo zjištěno, že od poslední novelizace vyhlášky v r. 2013 došlo k některým změnám, které je třeba v těchto seznamech zohlednit.

Historie procesu

Vláda

02.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
06.09.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

13.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 287/2017 Sb.